XOSÉ LOIS PARENTE NO DERRADEIRO NÚMERO DE “NÓS”

XOSÉ LOIS PARENTE NO DERRADEIRO NÚMERO DE “NÓS”

Poema de Xosé Lois Parente na revista “Nós”

Agasalla hoxe, 31 de decembro de 2021, o xornal “Nós Diario” o facsímile da derradeira achega da histórica revista “Nós”, o boletín mensual da cultura galega [Ano XVII. Ourense, Xullo-Nadal de 1935. Núm. 139-44. Tomo 12]. Nel, a Asociación de Escritores de Galicia rendíalle “conmovido homenaxe a Anxel Casal Gosende, o xerente da revista e fundador da editorial Nós”. Neste histórico número, do que só se conservaron dous exemplares [o de Leuter e o de Ben-Cho-Shey], aparece, na páxina 166, unha colaboración dun bardo de Maceda, do que nós tiñamos feito a achega de referencia [“Xosé Lois Parente, poeta e galeguista na II República”, Prol: 2006]. O poema “Camiño de Portonovo”, que inserimos na páxina 114 do noso libro, aparece nunha publicación na que un de Maceda estaba a carón dos popes do Noso País: Vicente Risco, Otero Pedrayo, Bouza-Brey, Iglesia Alvariño, Paco del Riego, López Abente, Víctor Casas, Álvarez Blázquez, Villar Ponte… ¡Beizón! ¡Saúde e Terra!

Os comentarios están pechados.