Navegación por
Categoría: egrexios

A FACETA MÁIS HUMANA DE BENIGNO ÁLVAREZ

A FACETA MÁIS HUMANA DE BENIGNO ÁLVAREZ

O xornalista Xosé Manoel Rodríguez fíxonos unha entrevista antes da presentación en Maceda do libro “Benigno Álvarez. Un comunista na Galiza dos anos 30” [Santiago Prol, ANT, 2008]. Apareceu publicada, o 12 de xuño de 2008, no xornal La Voz de Galicia: “O castelo de Maceda vivirá mañá unha cita longo tempo agardada: a recuperación dunha figura emblemática da comarca e da provincia que viu truncada a súa vida pola represión falanxista que trouxo consigo a guerra do 36. Na…

Ler máis Ler máis

O REGRESO DE BENIGNO ÁLVAREZ A MACEDA

O REGRESO DE BENIGNO ÁLVAREZ A MACEDA

O sábado, 14 de xuño de 2008, no xornal La Voz de Galicia, ao día seguinte da presentación do noso libro “Benigno Álvarez. Un comunista na Galiza dos anos 30” [Santiago Prol, ANT, 2008], apareceu unha salientábel columna de Antón Feito [pseudónimo dun xornalista ao máximo nivel do staff dese periódico naquela altura en Ourense]. Na súa sección “O fiadeiro” (páx. L2) imprentaba: “Fai tempo que se viña reclamando un esforzo para rescatar a figura de Benigno Álvarez do dobre…

Ler máis Ler máis

VIDA E MORTE DUN COMUNISTA

VIDA E MORTE DUN COMUNISTA

No suplemento “Culturas” do xornal La Voz de Galicia [14/VI/2008], aparece unha recensión do noso libro “Benigno Álvarez, un comunista na Galiza dos anos 30” [Santiago Prol, ANT, 2008] da man dun historiador especialista nesa xeira histórica. Estamos a falar de Carlos Fernández Santander, que publicara un dos volumes de referencia quince anos antes [“El alzamiento de 1936 en Galicia. Datos para una historia de la Guerra Civil”, Eds. do Castro, 1983]. Outrosí moreas de columnas sobre ese tema no…

Ler máis Ler máis

A CASA MATRICIAL DE GARCÍA MOSQUERA EN CASTRO DE ESCUADRO

A CASA MATRICIAL DE GARCÍA MOSQUERA EN CASTRO DE ESCUADRO

Comezamos esta incursión sobre o poeta trilingüe orixinario de Castro de Escuadro, cando Bieito Seara [BNG] acadou a alcaldía de Maceda en 1995. Para trocar o rueiro con reminiscencias franquistas na nosa vila, propúxonos [o rexedor nacionalista] facer un informe sobre posíbeis fillos egrexios que fosen merecentes dunha rúa ou praza. Un deles foi don Xosé García Mosquera. Nós xa tiñamos referencias sobre este catedrático políglota que coñecía 13 linguas [latín, grego, hebreo, árabe, sanscrito, francés, inglés, alemán, castelán, portugués,…

Ler máis Ler máis

O DESCANSO DERRADEIRO DE GARCÍA MOSQUERA

O DESCANSO DERRADEIRO DE GARCÍA MOSQUERA

Xa dixemos que o poeta trilingüe don Xosé García Mosquera falecera en Ourense capital o 19 de novembro de 1868, aos 51 anos de idade. Inicialmente fora soterrado no cemiterio de San Francisco. García Mosquera tivera a ben desposarse con Ignacia Fornos López o 31 de decembro de 1857. Do seu matrimonio naceran catro fillos: Carmen, Amiano, José María e María de la Concepción Antonia. A súa muller morrería vinte e nove anos despois do pasamento do poeta oficial da…

Ler máis Ler máis

GARCÍA MOSQUERA E O PIONEIRO DA FOTOGRAFÍA EN AURIA

GARCÍA MOSQUERA E O PIONEIRO DA FOTOGRAFÍA EN AURIA

Aporta Rafael Salgado, no traballo “Comezos da fotografía en Auria”, inserido na revista Raigame [núm. 42, decembro de 2018], unha concomitancia abondo interesante vencellada co poeta oficial da cidade a mediados do século XIX [léase don Xosé García Mosquera]. No ano 1856 chega a Ourense, para cubrir a cátedra de Debuxo Lineal e Pintura, o catalán Constancio López Corona [orixinario de Girona]. Naquela altura xa estaba exercendo, con destino definitivo, don Xosé García Mosquera como catedrático de Latín e Humanidades…

Ler máis Ler máis