Navegación por
Categoría: egrexios

DEBEN BAUTIZAR EN GALEGO NOVOS CORPOS CELESTES

DEBEN BAUTIZAR EN GALEGO NOVOS CORPOS CELESTES

Lemos nun medio de difusión estatal, a revista máis vendida de España [Pronto, núm. 2.666, 10/VI/2023, páx. 89] que a Organización de Nacións Unidas  [ONU] “propuxo que se lle dese prioridade ás linguas vernáculas pra nomear novos corpos celestes descubertos. A Universidade Pública do País Vasco suxeriu que se bautizase como Gar [chama] ao planeta Gliese 486 e Su [fogo] á estrela abeirada. A Unión Astronómica Internacional deu a súa conformidade. Tamén o fixo coas propostas chegadas dende as Illas…

Ler máis Ler máis

DON PACO DEL RIEGO & XOSÉ LOIS PARENTE

DON PACO DEL RIEGO & XOSÉ LOIS PARENTE

No volume “Xosé Lois Parente, poeta e galeguista na II República” [Prol: 2006] puxemos o foco no vencello entre o proteico poeta macedán e o heterodoxo intelectual galeguista de Lourenzá, ao que -este ano- lle dedican o Día das Letras Galegas que el mesmo promoveu. Estamos a falar de don Francisco Fernández del Riego. Recuperamos das páxinas 79-82: No núm. 159 de Heraldo de Galicia [27 de novembro de 1933], aparecía -na primeira páxina- unha crítica moi favorábel de don…

Ler máis Ler máis

BENIGNO ÁLVAREZ, COLUMNISTA NO SEMANARIO LA REPÚBLICA

BENIGNO ÁLVAREZ, COLUMNISTA NO SEMANARIO LA REPÚBLICA

Xa dixemos na achega anterior que Benigno Álvarez colaboraba con certa asiduidade no semanario La República, no que tamén inserían traballos e artigos os “popes” do galeguismo, do socialismo e do republicanismo ourensán. Desta volta imos recuperar un par de parágrafos dalgunhas columnas que imprentou na segunda parte de 1930: “O rexurdimento cidadán que, por fortuna vai apoderándose dos nosos pobos, adquiriu nesta vila de Maceda a máis alta e significativa expresión coa xuntanza de todos os “bos e xenerosos”…

Ler máis Ler máis

OS “AUGAFORTES” DE BENIGNO ÁLVAREZ

OS “AUGAFORTES” DE BENIGNO ÁLVAREZ

Unha fasquía abondo interesante da biografía de Benigno Álvarez é a de escritor en clave antimonárquica e a prol dunha república avanzada. No xornal La República, no que tamén colaboraban os mestres vangardistas Albino Núñez e Baltasar Vázquez [que exercían docencia en Maceda], foi onde Benigno imprentou os seus “Augafortes” dende xullo de 1930 e outras columnas en clave política. Tamén colaboraban nese xornal egrexios do nivel de Otero Pedrayo, Rafael Dieste, Álvaro das Casas, Florentino Cuevillas, Manuel Gómez del…

Ler máis Ler máis

POEMA DE X. L. PARENTE DEDICADO A RISCO

POEMA DE X. L. PARENTE DEDICADO A RISCO

Maceda é terra de poetas. Dende Afonso X o Sabio até hoxe temos un bo feixe deles. Desta volta recuperamos un poema que imprentamos na páx. 102 do volume “Xosé Lois Parente, poeta e galeguista na II República” [Prol: 2006]. Ía consagrado a don Vicente Risco, o seu gran referente ideolóxico. Dedicaríalle outros aos egrexios ourensáns do galeguismo dos anos 30 do século pasado cos que tivo amizade acesa [Otero Pedrayo e Alexandre Bóbeda]. O que lle dedicou X. L….

Ler máis Ler máis

OS CONDES DE MACEDA, A BARCA E MUXÍA [EN BUCLE]

OS CONDES DE MACEDA, A BARCA E MUXÍA [EN BUCLE]

Xa dixemos nalgunha achega anterior que imos até Muxía todos os anos dende que residimos en Compostela. Mesmo que chama a atención ao chegar, que nos grandes carteis colocados polo concello apareza un vencello evidente con Maceda: “Santuario da Virxe da Barca. O templo deste santuario data do século XVII e garda os sepulcros dos condes de Maceda, que foron mecenas da obra”. Se damos un paseo pola vila, mesmo podemos ollar a Rúa Condes de Maceda. O mecenado e…

Ler máis Ler máis