O COUTO MIXTO NA RAIA SECA

O COUTO MIXTO NA RAIA SECA

Fonte: Desde Galicia para el Mundo, 7/VIII/2014

Camiño Privilexiado. Santiago, Rubiás e Meaus. Entre Galiza e Portugal. Pobos promiscuos (Soutelinho da RaiaCambedo e Lamadarcos). Serra de Larouco e Pena Rubia. Raia seca. Arraianos trilingües. Territorio tacitamente independente. Estatus propio. En terra de ninguén. Exentos de impostos. Actividades agrícolas e gandeiras. Liño, millo, patacas, ovellas e vacas [cachenas]. Outras mercadorías. Dereito de asilo. Sufraxio en cada aldea. Comercio libre. Estraperlo & contrabando. Microestado autónomo. Arcón coas tres chaves. Xuíces honorarios. Homes de Acordo. Couto Mixto

Hogano Asociación Amigos do Couto Mixto. Luís García Mañá / Patrimonio Inmaterial da Unesco [pinchar eiquí].

Outrosí bandeira [branca e azul co escudo das tres chaves] e himno propio [creado en 2010]:

Fonte: Iniciativa polo Couto Mixto. Autor: Armando González. Intérprete: María do Ceo.

Os comentarios están pechados.